Условия за ползване

 

HOThost.BG забранява следното съдържание на сървърите си:

 

* Порнография
* Съдържание, лишено от авторски и/или сродни права за съхранение и разпространение
* IRC услуги и приложения (сървъри, ботове и клиенти, включително psyBNC)
* TOR във всички видове включително входни, изходни и междинни точки!
* Сайтове и платформи за безплатно хостване на файлове, снимки и друго мултимедийно съдържание (не важи за VPS планове)
* Злонамерени Script-ове, например такива за hack-ване, spam-ване, exploit-ване или други, компроментиращи системната сигурност.
* Платформи за масово споделяне на файлове, снимки и торенти (вкл. Torrent tracker-и)
* Масови Browser-базирани игри
* Публични и частни проксита
* Скриптове за сваляне на съдържание, масови download-ери, leech script-ове и подобни приложения
* Съдържание, което не е пряко свързано с хостинг услугата (най-вече използването на дисков ресурс за бекъп на файлове, който не са свързани със сайта/AutoDJ)
* Системи за сканиране и индексиране на голямо количество информация, масови търсещи машини
* Всичко останало, което нарушава законите на Република България и/или други интернационални разпоредби.

 

Отговорност и гаранции:

 

Ние Ви гарантираме, че Вашата услуга ще бъде достъпна поне през 99.9% от времето, с изключение на случаите, когато се извършва планирана профилактика или сървърът е недостъпен, поради фосмажорни или други обстоятелства, които е невъзможно да контролираме, като, например природни бедствия, военни действия и др.

 

Лични данни и поверителност:

 

Възможно е да събираме дадена информация от свойте регистрирани потребители.
Всякакъв вид информация, включително лични данни се третират конфиденциално и не се предоставят на трети лица (освен в случайте, когато са поискани от правомощен орган след предоставени необходими доказателства)
.

Ограничения на съдържанието: 

На споделените хостинг планове следното влиза в сила: Клиента трябва да подсигури сайт със съдържание, което не претоварва сървъра например неправилно написани CGI/PHP скриптове, които изисккват интензивно и продължително изчисление от страна на сървъра и продължително надвишаващи използването на RAM памет. Продължителното натоварване на процесора и RAM паметта на сървъра, предизвикани от даден акаунт, довели до затруднена работа на сървъра се считат за нарушение. HOThost.BG си запазва правото да забрани достъпа или да наложи допълнителни ограничения до съдържание, неотговарящо на гореописаните правила.

Поддръжка на услугите: 

HOTHost.BG гарантира 99.9% достъпност на сървърите, които предоставят услугите на клиентите, и не носи отговорност за влошена или спряна услуга, по вина на клиента (некоректни/липсващи настройки, опит за промяна в параметрите на услуга и тн.). Също така HOTHost.BG си запазва правото да изисква допълнителни такси, в случай, че поради вина на даден клиент се влошат параметрите на дадена услуга/и.

Ако не е постигнато допълнително споразумение, следното съдържание/следните действия са строго забранени:
- неизисквани в огромно количество съобщения (spam email-и) или всякакъв вид страници, свързани със spam.
- Всякакви страници и скриптове, които биха повлияли на нормалната работа на сървъра (всеки един клиент има право да ползва самостоятелно средно до 3% CPU). Не важи за "VPS" плановете ни.
- Всички клиенти, които поддържат постоянно активни повече от 10 едновременни отворени сесии към Интернет на сървъра (с изключение на клиентите, ползващи radio hosting и VPS услугите).
- Неоторизирани gaming сървъри и огледала за библиотеки, операционни системи и големи количества приложения/файлове/видеоклипове/игри/музика (не важи за "VPS" плановете).
- Всякакво съдържание, нарушаващо интелектуалната собственост на дадена личност или огранизация.
- Съдържание, за което клиента няма право на разпространение, или няма сключени авторски/сродни права.
- Забранено е ползването на дисковото пространство на сървъра за backup и съхранение на файлове, които не са пряко свързани със сайта, който се хоства и неговото съдържание. Не важи за "VPS" плановете ни.
- IRCd сървъри и клиенти са СТРОГО забранени на нашите сървъри!
- Торент-тракери, rapidleech, emule, rapidshare и всякакъв друг вид приложения, свързани с масивно споделяне на файлове.

 

В случай, че се наруши дадено правило от този списък, HOThost.BG си запазва правото да замрази и прекрати доставянето на дадена услуга към клиента. В тези случаи, клиента ще бъде информиран и подведен под отговорност.


Прекратяване:

 

HOThost има пълното право да прекрати услугите си към даден клиент или група клиенти:

 

* При нарушение на Условията за ползване от страна на клиента или доставчика
* Поради неплащане, в срок до 1 седмица след изтичане на платежния период
* При взаимно съгласие
* Поради липса на техническа възможност на която и да е от страните
* При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи
* Поради форсмажорни обстоятелства
* HOThost.BG си запазва правото да откаже предоставянето на услуга на даден нов клиент или група нови клиенти

 

Други условия и разпоредби:

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този
договор, се прилагат законите на Република България.


Twitter

Обратно горе

HOTHost.BG във Twitter и Facebook.
2007 - 2016 © HOTHost.BG - Всички права запазени.